Parashah Vayehi

Zohar Vayehi -  211b ...

Cours du 16 décembre 2021

https://youtu.be/dde76HijWB8

 

 


Si vous souhaitez soutenir ce projet d'étude du Séfér haZohar, il est possible d'y contribuer librement en suivant ce lien  :


Texte étudié

Traduction : Georges Lahy

Parashah Vayeħi

וַיְחִי יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה וגו.' אֲמַר רִבִּי יוֹסֵי, לִבָּא חָמָא בִּנְבוּאָה, בְּמִצְרַיִם, דִּיהוֹן בְּנוֹהִי בְּכַמָּה גַּלָּוָון, עַד הָכָא, וְעַד עִדָּנָא דְּקֵץ מְשִׁיחָא.

[211b] « Et Jacob vécut en terre d'Égypte dix-sept ans[1] ». Rabbi Yossi dit : Le cœur de Jacob a vu à travers la prophétie en Égypte que sa descendance subira de nombreux exils, depuis jusqu'au temps messianique.

וְלָא מָטָא לִנְבוּאָה דְּוַיְחִי, אֶלָּא בְּמִצְרַיִם, וְהִיא נְבוּאָתָא מַעַלְיָיתָא, לָא אִתְנַבִּיאוּ דְּכַוָּותָה, וְלָא מָטָא לְהוֹ שׁוּם אֵינִישׁ מִן בְּנֵי נְבִיאָה, אֶלָּא הוּא וּמֹשֶׁה, בְּמֹשֶׁה כְּתִיב, כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי. בְּיַעֲקֹב כְּתִיב, וַיְחִי יַעֲקֹב. וַיְחִי: נְבוּאָתָה דְּנַחֲתָא מֵאַסְפַּקְלַרְיָאה דְּנַהֲרָא.

Jacob n'est parvenu à la prophétie du « vécut » qu'en Égypte. C'était une excellente prophétie, comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Aucun des prophètes n'en était digne, hormis lui et Moïse. Il est écrit de Moïse : « Car l’Adam ne peut me voir, et vivre (vaħaï)[2] ». De Jacob, il est écrit : « Et Jacob vécut ». C’est la prophétie qui descend du miroir lumineux.

בָּעֵי לְמֵימַר נְבוּאָן דְּגָלוּתָא דְּעַרְעָן לִבְנוֹהִי בְּאַרְעָא דִכְנָעַן, וּבְכָל אַרְעָא דְאִתּוֹתַב בָּהּ, מֵאַרְעָא דְמִצְרַיִם הֲוָה תְּבִיר לִבֵּיהּ, דִּכְתִיב כִּי יֵשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרַיִם.

Jacob voulait prophétiser sur l’exil de ses enfants en terre de Canaan et dans chaque terre où ils habiteraient, venant de terre d'Égypte. Son cœur s'est brisé, comme il est écrit : « Car il y a du grain (shévér) en Égypte[3] ».

וְע״ד מָטָא וַיְחִי יַעֲקֹב בְּמִצְרַיִם, וְלָא הֲוָה חָדֵי, כִּי בְּאַרְעָא הַהִיא סְפֵיקָן דְּעַמִין, סַפִּרִין דְּכוּרְסֵי יְקָרָא, וְלָא מָטָא לְהוֹן שׁוּם אֵינִישׁ, לָא מִן עִלָּאָה, וְלָא מִן תַּתָּאָה, אֶלָּא ח״י, וְרָזָא דָא, כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי.

Aussi, quand il arriva que « Jacob vécût en Égypte », il ne se réjouit pas, car cette terre [212a] était la ligature des nations, des saphirs du Trône de gloire. Personne ne venait à eux, ni d'en haut ni d'en bas, sauf les vivants. Tel est le secret de : « Car l’Adam ne peut me voir, et vivre ».

כַּמָּה הוּא רָזָא עִלָּאָה בְּדָא קְרָא, וַאֲנַן חַבְרַיָיא תְּמֵיהִין עֲלַיְיהוּ, עַל וַיְחִי דְּדָכוּר עִמֵּיהּ יַעֲקֹב, הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר קַמֵּי יִשְׂרָאֵל. יִשְׂרָאֵל מִנַּיִן, דִּכְתִיב קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַה' רֵאשִׁית וגו.' בְּנִי בְּכוֹרִי יִשְׂרָאֵל. רִבִּי אֶלְעָזָר בְּרֵיהּ דְּרִבִּי שִׁמְעוֹן אֲמַר, וְכִי לָא אֲמַר קְרָא, וַיִּמְכֹּר אֶת בְּכוֹרָתוֹ לְיַעֲקֹב.

Il y a de profonds mystères dans ce verset, et nous, les compagnons, nous nous interrogeons à leur sujet, car il est dit que Jacob a vécu, au lieu d’Israël. Concernant Israël il est écrit, « Israël est saint pour Yhwh, prémices de …[4] ». « Mon fils, mon premier-né : Israël[5] ». Rabbi Elâzar, le fils de Rabbi Shiméon, dit : Pourtant, l'Écriture dit : « Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob[6] ».

אֲמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן אֲבוּהָ, בְּעִידְנָא דַּהֲווֹ יִשְׂרָאֵל קְשִׁיטִין וְזַכָּאִין וְעָבְדִין זְכוּ, וְלָא הֲווֹ רְתִיתִין יִשְׂרָאֵל, אֶלָּא יַעֲקֹב לְחוּדֵיהּ. בְּדִין טָבָאן דְּעָבְדִין, הֲוָה לְמֶעְבַּד לְהוֹ טָבָאן סַגִּיאִין דָּא בְּדָא.

Son père, Rabbi Shiméon, dit : Lorsque le peuple d'Israël est juste et véridique et qu'il fait la charité, il n'a pas de crainte, à part pour Jacob. Grâce aux bonnes œuvres et à la bonté qui se répand parmi eux.

מִדְּחָבוּ, וְאִתְגְּלִיאוּ עַל חוֹבֵיהוֹן, וְעַל עוֹבָדֵיהוֹן בִּישִׁין, לָא הֲווֹ סָבְלִין יָתֵיהּ, דְּלָא יֶהֶוְיָין לְעַלְמָא, בְּקוּשְׁטָא עַל חוֹבֵיהוֹן, וְעַל דָּא אָתֵי מְכִילְתָּא דְרַחֲמֵי וְדִינָא לְחוּד, יִשְׂרָאֵל, וְיַהֲבִית יַתְהוֹן בְּאַרְעָא גָּלוּתְהוֹן.

Mais lorsqu'ils péchèrent et furent exilés à cause de leurs transgressions et de leurs mauvaises actions, ils ne n’auraient pu supporter d’y demeurer à jamais à cause leurs péchés. C'est ainsi que l'aspect de l’Amour et du Jugement s’est joint à Israël, et les a mis en terre d’exil.

יָאוֹת בָּעֵי בְּרִי, אֲבָל אִינִישׁ מִסְתַּכֵּל וְיִנְדַע יָתֵיהּ, יַעֲקֹב דְּמִתְלַף עִם וַיְחִי, קֹדֶשׁ. וְעַל דְּנָא רָזָא אָמְרִין, יַעֲקֹב בָּחַר יָתֵיהּ סַפִּירָא בְּכוּרְסֵי יְקָרָא.

Bonne remarque, mon fils. Mais quiconque s’y attarde saura que Jacob rattaché à « et vécut » représente la sainteté. Concernant ce secret, il a été dit que Jacob a été choisi par le Saint, béni soit-Il, pour être un saphir dans le Trône de Gloire.

רִבִּי שִׁמְעוֹן פְּתַח וַאֲמַר, וְאֶת דַּכָּא וּשְׁפַל רוּחַ לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים וּלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים. לֵב נִדְכָּאִים: דָּא יַעֲקֹב, כְּד״א, תְּחוֹת מִן דַּרְגָּא נְחִיתַת עֲלוֹהִי נְבִיאִין בִּרְכָאן בְּמִצְרַיִם.

Rabbi Shimon ouvre et dit : « Et avec celui qui est déprimé, humble de souffle (rouaħ), pour revivifier le souffle (rouaħ) des humbles, et pour revivifier le cœur des déprimés[7] ». « Le cœur des déprimés (subjugués) », c'est Jacob, lorsqu’il est dit sous le degré des prophéties et des bénédictions descendues sur lui, même en Égypte.

תָּנָא א״ר אַבָּא, לִבָּא חָמָא, דְּיַעֲקֹב דַּהֲוָה בְּמִצְרַיִם לֵית נְבוּאָתֵיהּ מַעַלְיוּתָא. אַרְעָא סַגִּיאָה.

Nous avons appris que Rabbi Abba a dit : Le cœur était chaud lorsque Jacob vivait en Égypte, sa prophétie n'était pas supérieure, car la terre était corrompue.

תָּא חֲזֵי, לָא זָכֵי לְבָרֵךְ לְחַד מִבְּנוֹהִי, וְלָא הֲוָה בִּידֵיהּ רוּחָא לְבָרֵךְ, אֶלָּא בְּמִצְרַיִם, כַּד בָּרֵיךְ יַתְהוֹן כָּל חַד וְחַד בְּרָזָא. וְרָזָא וַיַּרְא יַעֲקֹב כִּי יֵשׁ שֶׁבֶר בְּמִצְרַיִם וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב לְבָנָיו לָמָּה תִּתְרָאוּ. תָּא חֲזֵי, דְּלָא אִיתְיְיהִיבַת נְבוּאֲתָא, אֶלָּא לִתְבִירֵי לִבָּא, כְּד״א רְדוּ שָׁמָּה וְשִׁבְרוּ לָנוּ מִשָּׁם וְנִחְיֶה וְלֹא נָמוּת.

Viens et vois – Il ne méritait de bénir aucun de ses fils, et il n'avait pas d'esprit (rouaħ) pour bénir, sauf en Égypte. Quand il l'a fait, il a béni chacun d'eux avec un secret, qui est : Car il y avait du grain (shévér) en Égypte. Jacob dit à ses fils :  Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ? [8]  ». Viens et vois – La prophétie n'a été donnée qu'à ceux qui ont le cœur brisé, comme il est écrit : « Descendez-y, et achetez-nous-en, afin que nous vivions, et que nous ne mourions pas ».

אֲמַר רִבִּי יוֹסֵי, תְּחוֹת כָּרְסֵי יְקָרָא קַדִּישָׁא, יַעֲקֹב סַפִּיר, דְּאִיהִי מְכִילָתָא דְּדִינָא לְסִטְרֵיהּ, אָתָא אֲמַר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְּךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל. אַתְּ מַשְׁכַּח, דְּיַעֲקֹב חָזָא לְסִטְרֵיהּ מְכִילָתָא דְּדִינָא, וַיִּזְרַח לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ כַּאֲשֶׁר עָבַר אֶת פְּנוּאֵל וגו,' וְרָזָא דְמִלָּה אוֹי לָנוּ כִּי פָנָה הַיּוֹם כִּי יִנָּטוּ צִלְּלֵי עָרֶב.

Rabbi Yossi dit : « Sous le Saint Trône de Gloire … Jacob … saphir ». Cela se rapporte à son aspect de Jugement. Pour venir dire : « Il déclara : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Élohim et avec les anashim, et tu l’as emporté[9] ». Nous remarquons alors que Jacob a découvert qu'il y avait un côté Jugement régnant en lui, comme il est écrit : « Le soleil brilla pour lui[10] ». Et le secret de la question est : « Malheur à nous ! Car le jour décline, car s’inclinent les ombres du soir[11] ».

רִבִּי שִׁמְעוֹן אֲמַר, כַּד אִתְגְּלִיאוּ מִן יְרוּשְׁלֵם, וְאַעֲדִיאוּ תְּדִירָא, וְסָאֵיב מְסַנְאָה יַת הֵיכָלָא, בְּעִדָּנָא הַהִיא לָא סוֹבְלַת מַלְכוּתָא לְיִשְׂרָאֵל עַל חוֹבֵיהוֹן, אֶלָּא יִשְׂרָאֵל, בְּגִין דְּהִיא מִתְּרֵי גִיסָא: רַחֲמֵי וְדִינָא.

Rabbi Shiméon dit : Quand ils ont été bannis de Jérusalem, et que l'offrande quotidienne n'était plus, et que l'ennemi a souillé le Temple, Malkouth ne pouvait plus alors porter Israël et leurs péchés. Mais seulement Israël, parce qu'il y a deux côtés : amour et jugement.

וּמִלָּה דְּלֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל, כַּד אִתְפְּרֵישׁ בִּסְבִירֵיהּ, יִשְׂרָאֵל יַעֲקֹב עִלָּאָה דָּא מִן דָּא, וּבְגִינֵהוֹן הֲוָה חוּטְרָא דְמֹשֶׁה גְּלִיפָא מִתְּרֵין סִטְרוֹי מִשְׁמֵיהּ קַדִּישָׁא, חַד רַחֲמֵי בְּדִינָא, וְחַד דִּינָא בְּדִינָא.

Les mots « Ton nom ne sera plus Jacob mais Israël », lorsqu'ils sont bien compris, signifient qu'Israël est supérieur à Jacob. Et c'est selon leur signification que le bâton de Moïse a été gravé du Saint Nom sur les deux faces, l'une de la Miséricorde du Jugement, et l'autre du Jugement du Jugement.

וְרָזָא לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב וְלֹא רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל, מִדַּאֲנַן בְּגָלוּתָא, דְּחִיקָן בֵּין שָׂנְאֵי, וְאִסְתַּלֵּיקַת מַטְרוֹנִיתָא מִן מַלְכָּא, וְאִתְרְחֵיקַת מִנֵּיהּ, הוּא יַשְׁרֵי שְׁכִינְתָּא בֵּינָנָא וְיִפְרְקִינָנָא, וְרָזָא כֹּה אָמַר ה' מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל וְגוֹאֲלוֹ ה' צְבָאוֹת. וַיְחִי חַי, כֹּה אָמַר ה' הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי וְהָאָרֶץ הֲדוֹם רַגְלָי.

Secret de : « Il n'a pas vu l'iniquité en Jacob ni le tourment en Israël[12] ». Nous sommes jetés en exil au milieu d'ennemis, la Matronita, issue du Roi, est séparée de Lui. Il fera en sorte que la Shekhinah demeure parmi nous et nous rachète. C'est le secret du verset : « Ainsi dit Yhwh, le roi d'Israël, et son rédempteur : Yhwh-Tsevaoth[13] », et il vécut vivant. « Ainsi dit Yhwh : Les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds[14] ».

בְּנִין עִלָּאָה, שְׁתֵּ״י רַגְלֵי חַי, לי׳ רַבָּתָא י׳ זְעֵירְתָּא, לְח׳ תיו, ו״י לְו,׳ ו״ד לְי,׳ הֲדָא הוּא דְּנָפֵיק מֵעִלָּאָה.

Dans le niveau supérieur : Deux pieds : vie (ħéith-yod). Pour le grand Yod : petit Yod. Pour le Ħéith : Tav. Yod pour Vav et Daléth pour Yod. Cela vient d’en haut.

תְּחוֹת כָּרְסֵיהּ יְקָרָא, מֵאֶבֶן טָבָא, בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, הַיְינוּ דִּכְתִיב וְנָגַף ה׳ אֶת מִצְרַיִם וגו,׳ ב׳ פְּרִישָׁא. כִּי טַל אוֹרוֹת טַלֶּךָ א׳ פְּרִישָׁא.

Sous le Trône de Gloire il y a une pierre précieuse en terre d'Égypte. En effet, il est écrit : « Et Yhwh frappera l'Égypte[15] », qui est la deuxième division, tandis que le verset : « Car ta rosée lumineuse est ta rosée[16] » est la première division.

וּבְגִין דָּא מִתְלַף כַּחֲדָא, ב׳ פְּרִישָׁא גָּלוּתָא, א׳ פְּרִישָׁא קַדְמַיְיתָא. תָּא חֲזֵי, מַאי דִכְתִיב בֵּית יַעֲקֹב לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר ה,׳ בְּגָלוּתָא, אַתְוָון דְּאִתְגְּזַר עֲלֵיהוֹן, עַל חוֹבֵיהוֹן, בְּקוּשְׁטָא בְּדִינָא הֲווֹ, בְּאוֹרַיְיתָא תַּקַּנְתָּא, וְתִפְקוּן מִן חַמְרָא טִינָא, דְּהִיא גָלוּתָא, וְתַהֲכוּ לְנַהֲרָא דַּיי.'

La deuxième division, l'exil, est donc liée à la première division. Viens et vois – Il est écrit : « Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière de Yhwh[17] », parce que les lettres indiquant l'exil, auquel ils ont été condamnés pour leurs péchés, selon la Vérité et la Justice, ont un remède dans la Torah. Et, elles vous sortiront de la souillure et de la boue, qui est l'exil, et vous marcherez à la lumière de Yhwh.

א׳ ר״ץ בָּאָרֶץ, אִתְצַפֵּי אָתָא בְּתִיגְנָא דְּסִיפְרָא דְאוֹרַיְיתָא. וְאִינוּן אִתְפַּלְגִין בָּאָרֶץ, לְא' ר״ץ. אַתְּ מַשְׁכַּח בְּתִיגְנָא דְסִפְרָא דְאוֹרַיְיתָא, ר״ץ מִתְלַפִּין כַּחֲדָא גָּלוּתָא. מַאי גָּלוּתָא דְמִצְרָאֵי אַרְבַּע מְאָה שְׁנִין הֲוָה אֲמַר לְאַבְרָהָם, דִּיהֵא גָּלוּתָא לִבְנוֹהִי בְּמִצְרָאֵי, וְכִי הֲוֵית מָנֵיתָא יַתְהוֹן מָאתָן וְתִשְׁעִין שְׁנִין הֲווֹ.

Alef et Reish-Tsadéi, dans éréts (terre), sont les terres qui vont tristement, par le décret du Livre de la Torah. Ils sont divisés dans la terre avec Alef et Reish-Tsadéi. C'est par le décret du Livre de la Torah que Reish-Tsadéi se réunissent en exil. Qu'est-ce que l'exil égyptien ? Quatre [212b] cents ans, c’est ce qui a été dit à Abraham, au sujet de l’exil de ses enfants en Égypte. Mais si l'on fait le compte, cela ne représente que 290 ans.

תָּא חֲזֵי וַיָּמָת יוֹסֵף בֶּן מֵאָה וְעֶשֶׂר שָׁנִים. ר״ש פְּתַח וַאֲמַר, הִנֵּה הָעַלְמָה הָרָה וְיוֹלֶדֶת בֵּן וְקָרָאת שְׁמוֹ עִמָּנוּאֵל, עִדּוּי וְלֵידָה, דְּאִתְמְלֵי לְגִלּוּיָאן, וְעָקְתָן סַגִּיאִין, וְעֵדֶן בִּישִׁין, וְאע״ג דִּיְהוֹ בְּאִלֵּין מַטְרוּנִיתָא אִזְדַּעְזְעַת וְאִתְרַחֲקַת מִן בַּעֲלָהּ, תְּהֵא עִמָּנָא בְּגָלוּתָא, בֶּן מֵאָה וְעֶשֶׂר הֲוָה גִּלּוּפָא דְּאִתּוֹסַף, יִתְרְעֵי לְמֵימַר וַהֲוָה עָבַר מִן גָּלוּתָא מֵאָה וְעֶשֶׂר שְׁנִין, וּמָאתָן וְתִשְׁעִין, הֲוֵי אַרְבַּע מְאָה שְׁנִין, וְלָא אִתְמְנֵי גָלוּתָא דְיַעֲקֹב, אֶלָּא מִדְּמִית יוֹסֵף, וְהַיְינוּ דָּא ע"ג דָּא דַּאֲמַר וּמֵעֵת הוּסַר הַתָּמִיד וְלָתֵת שִׁקּוּץ שׁוֹמֵם וגו.'

Viens et vois – « Et Joseph mourut, âgé de cent dix ans[18] ». Rabbi Shiméon ouvre et dit : « Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel.[19] ». La grossesse et la naissance se sont accomplies dans les exils, les mauvais troubles et les temps mauvais. La Matronita a tremblé et s'est séparée de son époux, et est restée avec nous en exil. « Cent dix ans » et 290 ans, cela fait quatre cents ans. L'exil de Jacob n'a commencé que lorsque Joseph est mort. En rapport avec cela, il a été dit : « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura mille (alef) deux cent quatre-vingt-dix (réish-tsadéi) jours[20] ».

וַיְּהִיוּ יְמֵי יַעֲקֹב שְׁנֵי חַיָּיו שֶׁבַע שָׁנִים וְאַרְבָּעִים וּמְאַת שְׁנָה, הָכָא רָזָא בְּגָלוּתָא בְּמִנְיְינָא, תִּקוּנְתָּא יְהוֹן בְּנַיָיא דְּאִתְגַּלְּיָין בְּמִכִילָתָא דְּדִינָא, תְּלָתָא גַּלָּוָון, קַדְמָאָה דְמִצְרָאֵי, דְּאִתְמְתַל בִּשְׁבַע שְׁנִין. רִבִּי חִיָּיא פְּתַח וַאֲמַר, הִשְׁבַּעְתִּי אֶתְכֶם בְּנוֹת יְרוּשָׁלִַם בִּצְבָאוֹת אוֹ בְּאַיְלוֹת וגו.'

« Et les jours de Jacob, les années de sa vie, furent cent quarante-sept ans[21] ». Le secret est dans l'exil que les descendants endureront. Ils ont été exilés sous un jugement strict en trois exils. Le premier, en Égypte, est estimé à sept ans. Rabbi Ħiya ouvre et dit : « Je vous adjure (hishvâti : Par le septième), filles de Jérusalem, par les gazelles (armées) et par les biches (soldats) des champs[22] ».

ר׳ שִׁמְעוֹן אֲמַר, מֵהָכָא, מֵרָחוֹק ה' נִרְאָה לִי וְאַהֲבַת עוֹלָם אֲהַבְתִּיךְ וגו,׳ הָכָא רָזָא בְּגָלוּתָא תַּקַּנְתָּא יְהוֹן בְּנוֹהִי דְיִשְׂרָאֵל, מִשְׁתְּרֵי גַּלָּיָיא, וְיִתְרְעֵי לְמֵימַר, יְהוֹן בְּנַיָא קַדִּישָׁא, דְּאִתְגַּלָּוָון עַל חוֹבֵיהוֹן בְּדִינָא שְׁנִין סַגִּיאִין יְהֵא, שֶׁבַע כְּחַטֹּאתֵיכֶם, כִּי שִׁבְעָתַיִם יוּקַּם קָיִן, בְּגָלוּתָא קַדְמָאָה דְמִצְרָאֵי, דְּהִיא זְעֵירָא.

Rabbi Shiméon dit : À partir de cela, « Yhwh m'est apparu de loin : D’amour éternel, je t’aime[23] ». C'est en cela que réside le secret : L'exil est un moyen de libération des enfants d'Israël. Cela souligne que les enfants saints qui ont été exilés pour leurs péchés seront jugés de nombreuses années, ce qui équivaut à « sept fois... selon vos péchés[24] ». « Car sept fois est vengé Caïn[25] », pendant le premier exil égyptien, qui est le plus court.

תִּנְיָינָא, גָּלוּתָא דְשׁוֹפְטִים, דְּאִתְמְתַל לְאַרְבָּעִים שְׁנִין, בִּשְׁבַע דְּאִינְהוּ סַגִּיאֵי מִנֵּיהּ.

Le deuxième exil des jugements (à Babylone), est estimé à quarante ans, avec les sept, car il est de plus grande durée.

תְּלִיתָאֵי, גָּלוּתָא דַאנַן בֵּיהּ, אֲרִיכָא, דְּאִתְמְתַל לִמְאָה שְׁנִין, לְאַרְבְּעִין.

Le troisième exil, le plus long, est estimé à cent ans, avec les quarante.

 

[1] Genèse 47:28.

[2] Exode 33:20.

[3] Genèse 42:1.

[4] Jérémie 2:3.

[5] Exode 4:22

[6] Genèse 25:33.

[7] Esaïe 57:15.

[8] Genèse 42:1.

[9] Genèse 32:29

[10] Genèse 32:32.

[11] Jérémie 6:4

[12] Nombres 23:21.

[13] Esaïe 44:6

[14] Esaïe 66:1.

[15] Esaïe 19:22

[16] Esaïe 26:19.

[17] Esaïe 2:5

[18] Genèse 50:26

[19] Esaïe 7:14.

[20] Daniel 12:11.

[21] Genèse 47:28.

[22] Cantique des cantiques 2:7.

[23] Jérémie 31:3.

[24] Lévitique 26:21

[25] Genèse 4:24.